Om Väljarbarometern

United Minds genomför löpande en väljarbarometer. Mellan valen genomför vi ca 1200 intervjuer i månaden, men i slutet av en valrörelse genomför vi ca 500 intervjuer om dagen för att snabbt kunna följa upp rörelser i väljarkåren. Den del av Väljarbarometern som syns är de partisympatier som vi redovisar i samarbete med Aftonbladet.

Det som främst skiljer United Minds väljarbarometer från andra är att vi använder oss av digitala paneler i stället för telefonintervjuer. Det gör att vi har lättare att nå personer som saknar fast telefoni eller som har en livssituation där de är svåra att nå i sin bostad under kvällstid. Eftersom vi arbetar med digitala paneler ägnar vi dessutom mycket tid åt att kontrollera urvalet så att det är representativt med avseende på kön, ålder och region.

I den ”normala” Väljarbarometern som går löpande har vi inte bara ett stort antal politikfrågor, inte bara hur man skulle rösta, utan även frågor som handlar om intressen, medievanor och en hel del annat. United Minds har ett antal kunder som prenumererar på Väljarbarometern och då även har helt egna frågor.

För frågor om United Minds väljarbarometer kontakta opinionchef Carl Melin, carl.melin@unitedminds.se eller  0733-550 615.

Opinionssiffrorna från den senaste väljarbarometern hittar du här.

Dela med andra